logo

NYHETSBREV

2023-10-18
 
 

 
Bästa försvarsutbildare,

Under den senaste tiden har vi nästan på daglig basis kunnat läsa nya rubriker om skjutningar och bombdåd utförda av kriminella krafter i vårt samhälle, vilket naturligtvis oroar alla oss som lever i Sverige. Parallellt med detta har nyheterna flaggat för vad som skulle kunna tolkas som att stödet från omvärlden till Ukraina till del håller på att svikta. Varför inleder jag då detta nyhetsbrev med dessa delar? Vad har det med Försvarsutbildarnas verksamhet att göra?

En hel del vågar jag påstå. Det förstnämnda är naturligtvis en akut angelägenhet för hela vårt samhälle. För mig bekräftar den framför allt vikten av att omhänderta alla hot och risker när man bygger ett robust totalförsvar och att göra det i tid, innan man hamnat i ett läge som är svårt att reversera. Det finns dock även en annan viktig aspekt. Risken är också uppenbar att vi som samhälle bara orkar fokusera på en sak åt gången och att andra frågor läggs åt sidan. När det gäller det eventuellt sviktande stödet till Ukraina finns även här en farhåga som jag ser. Kanske är det så att inte bara några enstaka länder nu funderar på om det är värt att stödja Ukraina då man inte ser en tillräckligt snabb framgång. Kanske är det även så att krigströttheten börjat drabba oss alla? Att vi inte orkar ta till oss mer nyheter från kriget och att vi i stället skulle önska att allt återgick till hur det var innan?

Låt oss tillsammans säkerställa att så inte blir fallet! Det är nu vi har tillfälle och behöver återuppbygga ett totalförsvar värt namnet, inte sen. Det är nu de politiska besluten fattats som vi har att agera på och stödja och visst måste vi som samhälle kunna klara av att hantera flera utmaningar parallellt. Det blir ju dock så mycket enklare om alla hjälps åt och här spelar vi som organisation en fortsatt viktig roll.

I skrivande stund genomförs dialoger med våra huvuduppdragsgivare Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Utifrån dessa dialoger ser vi en fortsatt ökning i behov av stöd, framför allt inom de civila delarna av totalförsvaret vilket ni kan läsa mer om längre ned i detta nyhetsbrev. Vi behöver därmed fler instruktörer och kurschefer för att kunna möta detta behov. Vi behöver även fortsatt engagerade styrelsemedlemmar i våra olika förbund och föreningar. Främst behövs dock just du! Alla kan vi bidra och göra skillnad, i det stora såväl som i det lilla. Delta i en föreläsning, eller gå en kurs för att därefter kunna hjälpa till att sprida denna kunskap till fler. Anmäl till din bostadsrättsförening att Försvarsutbildarna kan erbjuda utbildning för de boende i hur de kan förbereda sig för en kris. Ja! Egentligen är det bara fantasin som är gränssättande för hur vi alla kan bidra. Det viktiga är dock att göra det. Låt vare sig gängkriminalitet, eller allmän krigströtthet stå i vägen för detta!.

Bo Stennabb
Generalsekreterare


Civil kurschefskurs

Har du stort intresse av att leda och att genomföra utbildningar inom vår verksamhet?

Du som har erfarenhet som administratör, pedagog, instruktör, har yrkeserfarenhet inom civil beredskap eller är sakkunnig inom sjukvård kan söka till kursen Kurschefskurs - civil som genomförs 8-11 februari 2024. Hör gärna efter med ditt förbund om de behöver civila kurschefer.

Kursen syftar till att du ska bli behörig som kurschef på Försvarsutbildarnas civila kurser. På kursen får du en fördjupning hur du administrerar en kurs och hur man arbetar med sitt uppdrag som kurschef och vilket ansvar man har. Efter utbildningen får du göra praktik och du förväntas tjänstgöra som kurschef minst två gånger per år på Försvarsutbildarnas civila kurser.

Läs mer och gör en ansökan via vår hemsida


Kurser 2024

Försvarsutbildarna planerar för att genomföra ett stort antal kurser under 2024 och vi kan konstatera att vår verksamhet är efterfrågad och Försvarsutbildarnas varumärke är trovärdigt och starkt.

Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F), Military Weekend, temakurser för ungdomar samt olika befattningsutbildningar utgör den största delen av vår kursverksamhet och det är glädjande att konstatera att våra utbildningar för det civila samhället fortsätter att öka i volym och efterfrågan.

Alla nu kända utbildningar är publicerade på hemsidan redan nu men fler kurser kan tillkomma.

Ansökan till kurs görs som vanligt via Mina sidor. Även kursledningar som vill tjänstgöra på kurs gör en ansökan via Mina sidor.


Stort kommunikationsarbete i svinpestkrisen

Foto: Privat

Jordbruksverkets kommunikationsgrupp är en av de många yrkesgrupper som jobbar hårt för att bekämpa den afrikanska svinpesten.

Kommunikatörerna gör ett fantastiskt jobb med att sammanställa och formulera information till en mängd målgrupper i olika kanaler, möta medias frågor, samordna pressträffar och samverka med andra organisationer.

Linda Blom är en av våra frivilliga kommunikatörer som har ett frivilligavtal med Jordbruksverket och hon har varit på insats för att hjälpa till i kommunikationsarbetet.

Linda fick jobba med att skriva pressmeddelanden, scanna av mediebilden, sitta i pressjouren och vara ett bollplank och stöd i diverse kommunikationsfrågor.

Två gånger om dagen träffas kommunikatörerna samt kundtjänst för en så kallad grupporientering där man stämmer av läget och fördelar arbetsuppgifter. Två eller tre kommunikatörer var också på plats i Fagersta på den operativa ledningscentralen.

Är du nyfiken på funktionen som frivillig kriskommunikatör? Läs mer på vår hemsida.Beställningar av civila uppdrag

Vi har fått in flera stora beställningar från aktörer som har behov av frivilliga för att förstärka den civila delen av totalförsvaret de kommande åren. Nästa år så räknar vi med att rekrytera och utbilda:

  • 19 kommunikatörer till Länsstyrelsen Skåne och Livsmedelsverket.
  • 111 personer som ska ingå i räddning- och röjningsstyrkor till Länsstyrelsen Skåne, Länsstyrelsen Norrbotten, Länsstyrelsen Västerbotten, Länsstyrelsen Dalarna och Länsstyrelsen Västmanland.
  • 16 personer som ska utbildas för indikering av farliga ämnen till Länsstyrelsen Gotland.
  • 10 styrkeledare till Länsstyrelsen Skåne.
  • Skyddsvakter till Länsstyrelsen Skåne, Länsstyrelsen Norrbotten, Länsstyrelsen Stockholm, Trafikverket, Västra Götalandsregionen samt Västerås stad.

Du kan läsa mer om de olika befattningarna på vår hemsida. Sidor om styrkeledare och indikerare håller på att utformas och de kommer att publiceras under november. Gemensamt för alla befattningarna är att man inte redan får vara krigsplacerad och man ska vara fullt frisk. Känner du någon som kanske skulle passa för någon av befattningarna så tipsa dem gärna. Vi påbörjar rekryteringen av skyddsvakter under november. För de andra befattningarna planerar vi att starta rekryteringen under januari. Vi lyfter alltid pågående rekryteringar på första sidan på vår webb och skriver om det på Facebook, så håll utkik där.


Din roll i totalförsvaret

Foto: iStock/jacoblund

Är du själv intresserad eller känner du en gymnasieungdom som vill lära sig mer om totalförsvaret?
Tipsa gärna andra om vår kurs "Din roll i totalförsvaret"!

Kursen kommer bland annat att få besök av polis och räddningstjänst som informerar om vad som krävs för att bli polis eller brandman samt deras roll i totalförsvaret.

Det är helt kostnadsfritt och man behöver inte vara medlem för att delta.

Kursen genomförs:

  • 18-19 november i Halmstad
  • 2-3 december i Umeå

Läs mer och gör ansökan via vår hemsida.


Vi söker informatörer inom hemberedskap och de som vill engagera sig i förbundsstyrelser

Foto: Försvarsutbildarna Västmanland

Som informatör ska du först genomföra en tredagarskurs och lära dig vårt utbildningsmaterial och därefter håller du och en annan informatör i föreläsningen För din säkerhet! för olika grupper. Du förväntas genomföra 2-3 föreläsningar per år. För att bli informatör ska man vara bekväm med att prata inför människor.

De flesta av våra förbund söker fler som vill engagera sig som funktionär och som är beredd att ingå i styrelsen eller i en arbetsgrupp kopplad till styrelsen. I styrelsen finns det alltid en ordförande, en sekreterare, en kassör och oftast även minst en utbildningsansvarig, en totalförsvarsinformationsansvarig, en kontaktperson för För din säkerhet!, en ansvarig för medlemsinformation, en ansvarig för rekrytering och avtal. Om du engagerar dig i styrelsen eller ingår i en arbetsgrupp kan du få utbildning under vår funktionärsutbildningsvecka som genomförs v. 32 varje år.

Om du vill engagera dig som informatör och hålla föreläsningen För din säkerhet! eller kan tänka dig att engagera dig i styrelsearbetet eller i en arbetsgrupp så mejla direkt till ditt förbund som du är medlem i och berätta vilket område du är intresserad av samt om din bakgrund så kommer någon att återkomma till dig. Kontaktinformation till samtliga förbund kan du hitta via sidan Våra förbund.


SGI-underlag i samband med ekonomisk ersättning

Vid deltagande på utbildning där du får ersättning för förlorad arbetsinkomst behöver Försvarsutbildarna information om din årsinkomst för att kunna fastställa och betala ut din ersättning. Från och med 1 januari 2024 kommer vi endast att godkänna ett giltigt SGI-beslut från Försäkringskassan som ekonomiskt underlag. Möjligheten att bifoga en kopia på en lönespecifikation från arbetsgivare kommer därmed att tas bort. Detta gäller både deltagare och instruktörer.

Har du inget aktuellt SGI-beslut som vi eller Försäkringskassan fattat (max 12 månader gammalt när kursen påbörjas) fyller du i blanketten 5540 som du laddar ner på www.forsakringskassan.se och fyller i. Därefter skickar du in den till Försäkringskassan enligt adressen på blanketten och då fattar de ett SGI-beslut som de skickar till dig. När du fått SGI-beslutet så laddar du upp det när du gör den ekonomiska redovisningen för kursen.

Tänk på att göra det redan när du söker till utbildning då det kan vara en del ledtider innan man erhåller sitt beslut.

Mer information om SGI-beslut hittar du på Försäkringskassans hemsida. En viktig skillnad när det gäller kurser hos oss jämfört med i Försvarsmakten, som Försäkringskassan beskriver på sin webb, är att det är vi som betalar ut ersättningen och inte Försäkringskassan.


Funktionärskurs - introduktion

Foto: Pixabay

Är du mellan 18-25 år och är eller har varit med i vår ungdomsverksamhet?

Vi har tagit fram en kurs för dig som funderar på att fortsätta på något sätt inom Försvarsutbildarna men inte riktigt vet på vilket sätt. Du får en introduktion till hur en styrelse arbetar samt vad en kursledning gör och vad det innebär att tjänstgöra som instruktör.

Kursen genomförs i Linköping den 25-26 november.

Läs mer om gör ansökan via vår hemsida.


Skarp insats i Dalarna

Foto: Räddningstjänsten Mora

Räddning- och röjningsstyrkan i Dalarna har varit på två insatser under sommaren.

Styrkan var en mycket uppskattad hjälp vid brandsläckningen i Norberg samt i samband med översvämningarna i Mora, där de fyllde sandsäckar som sedan användes som barriär mot de höga flödena. Både räddningstjänsten och länsstyrelsen har lovordat våra medlemmars insatser under skogsbränderna och översvämningarna. 


Våra kompetensområden

Vi genomför kurser, utbildningar och föreläsningar året runt i hela landet.

Som en del i vårt miljöarbete har vi valt att sluta trycka kurskatalogen och ersätta den med en bilaga som beskriver våra kompetensområden.

Ta del av bilagan och dela den gärna via egna dina kanaler för att sprida information om Försvarsutbildarna verksamhet. Du kanske väcker intresse hos någon annan som vill engagera sig.

 


Nätbaserade föreläsningar

Foto: Peter Lundberg

Det finns fortfarande platser kvar på några av våra nätbaserade föreläsningar. Ta chansen och anmäl dig redan nu.

Att möta informationspåverkan
De senaste åren har hot genom informationspåverkan blivit alltmer frekvent i vårt samhälle. Påverkanskampanjer genomförs i digitala kanaler och på sociala media där medborgare är målgruppen. Syftet kan vara att sprida desinformation och falska narrativ för att splittra och skapa misstro mellan samhällsgrupper och landets styre. Otillbörlig informationspåverkan från främmande makt är en fientlig handling och ett hot mot vår demokrati och vårt självständiga beslutsfattande.

På detta seminarium tittar vi på hur påverkan i digitala kanaler kan se ut, vad skillnaden är mellan legitim opinionspåverkan och desinformation i syfte att vilseleda. Vi går också igenom hur vi kan öka vår medvetenhet och motståndskraft mot påverkansaktiviteter.

Psyopsförbundet arbetar aktivt med att identifiera, förstå och möta informationspåverkan. En viktig uppgift är att sprida kunskap och skapa medvetenhet i samhället om informationspåverkan.

Datum: 2023-11-09
Tid: kl. 20.00-21.00

Anmäl dig här

Natos civila beredskapsarbete
Natos civila beredskapsarbete syftar till att stärka alliansen resiliens, det vill säga förmågan inom ett samhälle att kunna motstå och återhämta sig från större störningar och kriser som exempelvis hybridattacker, väpnat angrepp, avbrott i kritisk infrastruktur eller naturkatastrofer.

Hanteringen av dessa typer av större störningar förutsätter både militära och civila förmågor. Inom Natos civila beredskapsarbete pekas tre grundförmågor ut som särskilt viktiga för att samhället ska fungera. Det handlar om att:

  • Säkerställa politiskt beslutsfattande och centrala ledningsfunktioner.
  • Säkerställa viktiga samhällsfunktioner.
  • Säkerställa civilt stöd till militära verksamheter.

Under föreläsningen informerar vi om arbetet med NATO och det civila försvaret

Datum: 2023-11-23
Tid: kl. 20.00-21.00

Anmäl dig här

Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F)
GU-F är en grundläggande soldatutbildning för frivilliga som behöver en militär grundutbildning för att kunna vidareutbilda sig till en specialistbefattning i Hemvärnet, till exempel fältkock, sjukvårdare, stabsassistent, hundförare m.m. Mer om de olika specialistbefattningarna kan du läsa här.

Under denna föreläsning får du mer information om vad man gör under de två veckorna på en GU-F. Men också de förberedelser du behöver göra inför kursen.

Datum: 2023-12-07
Tid: kl. 20.00-21.00

Anmäl dig här 

Forsvarsutbildarna.se | Kontakta oss

Följ oss på sociala medier