logo

NYHETSBREV

2021-10-22
 
 

 
Försvarsutbildarvänner,

November är på inrullande och den första snön täcker redan marken i norr medan ett mer höstlikt väder verkar dröja sig kvar i övriga delar av landet. Det är under den här tiden på året man verkligen upplever hur utsträckt Sverige är med sina stora klimatologiska skillnader.

Vädervariationer är något som våra många kursdeltagare också får möta och då kan det vara skönt att ibland få komma inomhus i någon av våra fina kursgårdar med Camp Ånn i Jämtlandsfjällen, i norr till Höllviksnäs i Skåne, i söder via Väddö i Roslagens skärgård, Fårö ett stenkast norr om Gotland och Tylebäck strax utanför Halmstad. Förutom att de är utmärkta platser att förlägga kurser på så vet ni väl om att som medlem får ni 25% rabatt på boendet? Även om vår kursverksamhet återigen fullt ut kommit igång efter att Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters restriktioner nu hävts så behöver också våra kursgårdar nya övernattningsgäster. Det har varit en svår och utmanande tid för kursgårdarna när kursverksamheten stått för träda och övriga gäster lyst med sin frånvaro. Jag skulle därför vilja slå ett slag för att ni tillsammans med era nära och kära bokar in en vistelse på någon av våra fina kursgårdar – varför inte en myshelg eller kanske rent ut av med arbetsplatsen och en konferens.

Som försvarsutbildare finns nu en fullspäckad kurshöst där vårens verksamheter skjuvats in i det här andra halvåret utöver den under hösten redan inplanerade verksamheten. Det blir en intensiv period för förbund och kursledningar, men vad vi har väntat!

Vad vi också behöver få igång och det tillsammans är Försvarsutbildarnas breddaktiviteter – medlemsaktiviteter, försvarsinformation, För sin säkerhet! mm; allt det som gör oss till en frivillig försvarsorganisation med verksamheter över hela landet. Har du idéer eller önskar engagera dig djupare i förbunds- och föreningslivet som styrelsefunktionär eller instruktör så tag gärna kontakt med ditt förbund eller förening – ditt engagemang behövs!

Vi behöver återigen lägga full kraft på att rekrytera till alla de avtalsområden vi har att bemanna med frivilliga – både på den civila som militära sidan. Vad vi försvarsutbildare kan erbjuda en intresserad allmänhet med våra avtalsområden och frivilligbefattningar är spännande och utvecklande utbildningar i ett socialt sammanhang till nytta för totalförsvaret. Våra avtalsområden finns väl beskrivet på vår hemsida och på den för de frivilliga försvarsorganisationerna gemensamma portalen frivilligutbildning.se

Har du förresten hittat in på Försvarsmakten landningssida – samtalet? Om inte, rekommenderar jag dig att besöka sidan. Här finns utmärkta små kortfilmer och texter som förklarar och beskriver de säkerhetspolitiska utmaningar vi som individer, Sverige och världssamfundet befinner oss mitt uppe i. Det ger en bra kontext till det engagemang vi alla försvarsutbildare representerar.

Vamt välkommen tillbaka till det nya normala och Försvarsutbildarnas alla verksamhetsområden – tillsammans försvars vi Sverige!

Bengt Sandström
Generalsekreterare


Ny kurskatalog 2022

Nu har den nya kurskatalogen för 2022 kommit ut och publicerats på vår hemsida. Alla kurser är sökbara via Mina sidor.

Läs om det rika utbud som erbjuds och sök till våra kurser som ger dig kvalificerad utbildning.

Sök till kurs som elev eller som instruktör via www.forsvarsutbildarna.se/mina-sidor

 


Tips på vad man kan göra eller titta på digitalt

Pandemin har gjort att vi inte kan träffas på kurser och föreläsningar. Det har medfört en ökad produktion av olika digitala lösningar istället. Här presenterar vi ett axplock av intressanta saker som man kan ta del av:

Lagar som styr höjd beredskap och krig
Folk och försvar har förutom intressanta seminarier tagit fram tre filmer som beskriver vilka lagar som styr höjd beredskap och krig. Det finns en mängd nationella och internationella lagar som tillämpas vid krigsfara eller krig i Sverige. I en återaktiverad totalförsvarsplanering blir dessa relevanta för hela samhället, särskilt för medborgare mellan 16 och 70 år eftersom denna grupp är förpliktigad att delta i totalförsvaret. Se filmerna här:

Rädd eller beredd?
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram utbildningsmaterialet Rädd eller beredd? som en uppföljning till broschyren "Om krisen eller kriget kommer". Materialet innehåller en filmserie, en scenarioövning som görs i grupp och en handledning.

Läs mer här

När kriget kommer
Försvarsmakten har tagit fram "När kriget kommer" som är en serie i fem delar som handlar om framtidens hotbild. I serien förklaras hur en konflikt skulle påverka det svenska samhället och vilka krav det ställer på Sveriges framtida militära försvar.

Se serien här

Totalförsvar - ett gemensamt ansvar
MSB har även tagit fram Totalförsvar – ett gemensamt ansvar. Det är en webbutbildning som ska utveckla grundläggande kunskap om området totalförsvar samt uppmuntra till ett gemensamt ansvarstagande i totalförsvarsplaneringen. Det tar ca 45-60 minuter att genomföra utbildningen.

Här hittar du webbutbildningen

 


Vill du lära dig mer om krisberedskap?

På vår hemsida har vi samlat material om För din säkerhet! där du bland annat kan ta del av:

Scenarion
Testa hur förberedd du är inför en kris – klicka dig fram i scenariot och svara på frågor.

Quiz
Svara på 10 snabba frågor och testa om du har koll på din krisberedskap!

Personlig checklista för krislådan
Fyll i uppgifter och ta fram din personliga checklista för vad du bör ha hemma för att klara dig om krisen kommer!

Webbaserad introduktion
Få en effektiv genomgång på webben av det du behöver veta för att du ska kunna skaffa dig en egen krisberedskap.

Filmer
Vi har konkreta korta filmer som du kan se men vi har även delar av en För din säkerhetsföreläsning som du kan se.

Gå in och kika på www.forsvarsutbildarna.se/kris-info

 


Utvärdering - ekonomisk ersättning i samband med kurs

1 juni lanserade Försvarsutbildarna ett nytt digitaliserat system för ekonomisk ersättning i samband med kurs. I november kommer vi att skicka ut en utvärdering till dig som har deltagit på en utbildning för att få in dina åsikter om hur du upplever förändringen från pappersblanketter till digitalt system.

 


Ta chansen!

Det finns fortfarande platser kvar på några av våra nätbaserade föreläsningar. Ta chansen och anmäl dig redan nu.

Hot, hotbilder och framtida hot
Hotbilden mot Sverige är i dag samtidigt politisk, ekonomisk och militär – inte antingen eller. Den har således blivit både bredare och mer komplex. Det framgår av MUSTs (Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten) årsöversikt. Den militära aktiviteten i Sveriges närområde har fortsatt att öka i intensitet och har blivit alltmer kvalificerad. Trenden att se ekonomi och teknologi som strategiska verktyg förstärks. Länder som Ryssland och Kina har en stor verktygslåda för att främja sina statliga intressen och god förmåga till samordning. Underrättelseverksamheten mot Försvarsmakten och Sverige är omfattande.

Datum: 2021-10-28
Tid: kl. 20.00-21.00

Anmäl dig här

Spetsnaz
De ryska specialförbanden, kallade Spetsnaz, är mytomspunna. Men mytbildning är ingen bra grund för att förstå. Kvällens föreläsning ger en översiktlig men mer realistisk bild av hur de ryska specialförbanden ser ut samt vilka deras styrkor och svagheter kan vara.

Datum: 2021-11-11
Tid: kl. 20.00-21.00

Anmäl dig här

Kärnvapen
Införandet av kärnvapen 1945 är den enskilt största tekniska förändringen i modern tid som påverkat vår uppfattning om krigföring. Kärnvapen gör eskalationstrappan vid ett krig längre och dödligare. Kärnvapen är unika i sin destruktiva kapacitet. Ett enda vapen kan ödelägga en stad, eller ett land, på ett ögonblick. Kärnvapen kan inte skilja civila från militära mål. Den aktuella ryska strategin aktualiserar åter betydelsen av kärnvapenmakt för närområdet. Kärnvapen är ett av få militära områden där USA och Ryssland är resursmässigt likvärdiga.

Datum: 2021-11-25
Tid: kl. 20.00-21.00

Skymningsläget
Under de senaste åren har vi kunnat läsa mycket om Gråzonen, ett läge som inte fullt ut är fred men inte heller krig. Mellan Gråzon och väpnad konflikt kan man komma att uppleva det så kallade skymningsläget, ett kort och snabbt förlopp som förebådar den öppna konflikten. Vi ska under denna föreläsning se lite närmare på skymningsläget.

Datum: 2021-12-09
Tid: kl. 20.00-21.00

Anmäl dig här

 


Kurschefskurs - civil, vecka 5 Höllviksnäs

Är du intresserad av att bli kurschef för Försvarsutbildarnas civila verksamhet? Då antalet civila kurser ökar har vi ett behov av fler kurschefer och vi erbjuder nu en kurs du kan söka till. Man måste ha genomfört kursen för att få tjänstgöra på våra civila kurser.

För mer information och ansökan se här.

Nedan är exempel på våra civila kurser där man kan tjänstgöra som kurschef: 

Forsvarsutbildarna.se | Kontakta oss

Följ oss på sociala medier