Stockholm

Inbjudan till digital föreläsning om RYSK DESINFORMATION måndagen den 29 november kl 18.30

Rysk desinformation och dess överhängande gråzonsproblematik har hamnat i strålkastarljuset i många mediebevakningar och diskussioner idag. Utgör detta verkligen ett nytt verktyg inom den ryska asymmetriska krigskonsten? Eller är det snarare bara en ny upptrappning i en långtgående utveckling, en som tydligt format en viss KGB överstelöjtnant vid namn Vladimir Putin. Han som under 1999 skämtsamt utbrast, i rollen som nyutnämnd primärminister, att säkerhetstjänsten nu framgångsrikt fullföljer uppgiften att infiltrera regeringen.

Föreläsaren Stefan Cako arbetar på Försvarshögskolans ”Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS)” och forskar bland annat inom rysk mentalitet och gråzonsproblematik.

Föreläsningen kommer att sträva att besvara denna fråga och redogöra hur ryska verktygslådan för desinformation utvecklats och dess omfattning idag.

Anmäl dig senast den 28 november via stockholm@forsvarsutbildarna.se så får du en länk till föredraget den 28 november.

Detta är det första föredraget i en serie föredrag om desinformation av och med olika parter som Föreningen Samhällsberedskap kommer att genomföra under 2022.

Välkommen

Irma Palm
Ordförande
Föreningen Samhällsberedskap

stockholm@forsvarsutbildarna.se