logo

NYHETSBREV

2021-06-09
 
 

 
Hej Försvarsutbildare,

Äntligen syns det som om nedstängningar, kursstopp och begränsningar efterhand kan hävas nu när smittspridningen efter mer än ett år påtagligt går ned. På det stora hela så ser pandemin ut att vika även om det finns fickor kvar i Sverige där smittspridningen fortsatt är hög. Med allt fler fullt ut vaccinerade torde dock en av efterkrigstidens värsta samhällsprövningar vara över.

I och med att Sverige så sakteliga återtar ett normalläge så har även vårt kurs- och övrigt verksamhetsutbud återstartats. Även om det ännu inte är i full omfattning så är aktivitetsnivåerna under kraftigt ökande. På den civila sidan genomförs uppdragsverksamheten fullt ut och på den militära så öppnas det i region efter region. På Försvarsungdomssidan finns fortfarande begränsningar men där jag har förhoppning om att Försvarsmakten snabbt tar till sig Folkhälsomyndighetens senaste syn på bland annat lägerverksamhet och övernattningar – något som skulle bana väg för att öppna våra TEMA-veckor och ungdomsläger för ivrigt väntande Försvarsungdomar.

Tillhör du en av många medlemmar som gått i väntans tider för att påbörja eller slutföra din avtalsutbildning mot militära eller civila frivilligbefattningar så rekommenderar jag dig att fortlöpande gå in på vår hemsida och följa almanackan där kurserna efterhand läggs upp – dels de som flyttats framåt från i våras och de som justerats i tid under försommaren in i höst. Ett tack till er för att ni haft tålamod att vänta – men nu är det hög tid att återigen ta tag i planerna; totalförsvaret behöver dig!

Med Försvarsutbildarnas över 27 tusen medlemmar och ett mycket omfattande kurs- och verksamhetsinnehåll behöver vi ett ständigt inflöde av nya instruktörer och informatörer. Instruktörer behöver vi för att lösa alla de utbildningar som vi ger till stöd åt hela totalförsvaret men också för medlemsaktiviteter och för särskilda utbildningar vi löser åt olika uppdragsmyndigheters egen personal. Men vi behöver också informatörer – för totalförsvarsinformation, för att ge medlemsinformation till nya och befintliga medlemmar och för För din säkerhet!

Är instruktörs- och informatörsrollen något som lockar dig så kontakta styrelsen i ditt förbund/förening eller navigera dig in på vår hemsida så hittar du sökvägar; Du behövs! Att det sedan är fantastiskt stimulerande att vara en del av att utveckla andra samtidigt som du själv utvecklas pedagogiskt gör det inte sämre.

Vi har även ett ständigt behov av duktiga och aktiva funktionärer till alla de styrelser och utskott som kan sägas utgöra Försvarsutbildarnas motor. Utöver de mer traditionella rollerna som styrelseordföranden, sekreterare och kassörer behövs utbildningsansvariga i våra styrelser, kontaktperson (POC) för För din säkerhet!, ansvarig för totalförsvarsinformation och information nya medlemmar, rekryteringsansvarig allmänrekrytering och mot civila och militära avtal mm. Ytterst väljs styrelsefunktionärer av den egna föreningen eller förbundet i demokratisk ordning på årsmöten men utan att våra valberedningar blir medvetna om intressenter kan heller dessa inte väljas. Även om andelen kvinnor ökat markant inom Försvarsutbildarna under de senaste åren så behöver vi ett ökat antal som också ikläder sig olika funktionärsroller - en jämställd organisation är effektivare och ytterst ska vi utgöra en bredd folklig förankring av totalförsvaret. Grundförutsättningen utgörs dock av att den enskilde lever efter den värdegrund och uppförandekod som vi delar med Försvarsmakten och som också framgår av vår hemsida.

Med det här medlemsbrevet vill jag önska alla Försvarsutbildare en riktigt fin sommar och jag hoppas att flera av er söker och går kurser i vår eller vid någon av våra systerorganisationers regi.  För alla er andra påminner jag om möjligheten att svänga förbi någon av våra fem fina kursgårdar – Höllviksnäs (Höllviken), Tylebäck (Halmstad), Väddö (Roslagens skärgård), Fårö (”Bergmanska ön”) och Camp Ånn (Jämtlandsfjällen) – med eller utan familj och njuta av några dagar med god mat, bra logi och fina omgivningar. Som medlem får du ju 25% rabatt på boendet.

Ett stort tack vill jag också rikta till alla er som aktivt varit en del i kampen mot pandemin – som Försvarsutbildare, som enskild, i din profession eller inom ramen för andra nätverk.

Välkommen tillbaka till ett Försvarsutbildarna som snart återigen är i full drift

Bengt Sandström
Generalsekreterare


Testa din och familjens kunskap om krisberedskap

Nu kan du både lära dig mer och testa din kunskap om ditt ansvar i Sveriges krisberedskap. Vi har tagit fram tre interaktiva scenarier för dig och din familj som ni kan gå igenom. Scenarierna heter Överlevnad, Kommunikation vid kris och Hemberedskap. Det tar ca 15 min att gå igenom varje scenario och följa upp med de länkar som ligger i slutet av varje scenario.

Läs mer här


Digital hantering av ekonomisk ersättning och arvode

För att förenkla och förbättra vår administration avseende utbetalningar av arvoden och ersättningar i samband med tjänstgöring och deltagande på kurs har vi gått över till ett digitaliserat system.

För dig som kommer att delta på en kurs som elev eller instruktör innebär det att det blir lättare för dig att fylla i och skicka in din ekonomiska redovisning i samband med kurs. Allt sker digitalt och du fyller i all information i ett formulär, exempelvis utlägg för resa, antal km för resa med egen bil, information om din månadsinkomst m.m. Instruktörer kommer också att få tydligare villkor för sin tjänstgöring i den överenskommelse som ska upprättas med kurschefen före kurs.

När den ekonomiska ersättningen är utbetalad efter kurs kommer du också att se en utbetalningsspecifikation på Mina sidor.

Fördelar med det nya systemet

  • Digital hantering av överenskommelsen om tjänstgöring mellan kurschef och instruktörer.
  • Digital redovisning av reseutlägg och resa med egen bil. Blanketten för reseräkning utgår.
  • Digital hantering av ersättningar för instruktörer och kursdeltagare. Blanketten för dagpenning utgår.
  • Snabbare utbetalningar till alla.
  • Lönespecifikationer kommer att finnas tillgängliga på Mina sidor.

På vår hemsida hittar du mer information om vad som gäller för elever och instruktörer när det gäller ekonomisk ersättning.


Militärrabatt.se

Som medlem i Försvarsutbildarna kan du ta del av erbjudanden från Militärrabatt.se
Logga in på Mina sidor och aktivera din personliga kod för att ta del av de förmånliga rabatterna.


Vi önskar er alla en fin sommar!

 

Forsvarsutbildarna.se | Kontakta oss

Följ oss på sociala medier