Datum och plats

DATUM

2019-02-25 kl: 19:00 - 20:45

PLATS

Scandic Klara

ADRESS

Slöjdgatan 7
111 57, Stockholm

ANMÄLAN SENAST

2019-02-21

ANTAL ANMÄLDA

89 (Max:100)

Frågor eller återbud:

Kontakt

MSB Logo

Finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Att möta informationspåverkan

- medborgerlig motståndskraft

De senaste åren har hotet från informationspåverkan uppmärksammats och regeringen betonar att detta är en typ av säkerhetshot Sverige måste ha förmåga att hantera. Informationspåverkan från främmande makt är en fientlig handling och ett hot mot vår demokrati och vårt självständiga beslutsfattande.

MSB arbetar aktivt med att identifiera, förstå och möta informationspåverkan. En viktig del är att sprida kunskap och skapa medvetenhet i samhället om informationspåverkan.

Hur genomförs påverkan i digitala kanaler, var går gränsen? Hur ser skillnaderna ut mellan laglig och olaglig påverkan? – kan vi vaccinera oss själva och samhället mot informationspåverkan från främmande makt?

Vi bjuder på fika från 18:30

Välkommen!


 


 
 

Dela det här: