Datum och plats

DATUM

2021-06-05 kl: 08:00 - 16:00

PLATS

Kavallerikasern

ADRESS

Lidingövägen 28
114 49, STOCKHOLM

ANMÄLAN SENAST

2021-05-21

ANTAL ANMÄLDA

69

Frågor eller återbud:

Kontakt

Tunga Infanteriföreningen

Tunga Infanteriföreningen arrangerar Soldatprov 5 juni i Stockholm

Lördagen den 5 juni är det dags för Soldatprovet som Tunga Infanteriföreningen arrangerar, i samarbete med Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland.

Grunden för provet är att pröva uthållighet avseende fysisk prestationsförmåga samt personlig färdighet beträffande soldatkunskaper.

Samling: Lördag 2021-06-05 kl 07:45 vid Kavallerikasern (”gamla” K1), Lidingövägen 28,
alternativt Storängsbotten, beroende på Corona-läget i juni.

 

Ungdomar anmäler sig via sin ungdomsledare!
Ungdomar går sedan med ungdomsinstruktör (motsv).

              Marschkänga90    Soldatprovsmärke 2019 med 35-årskrans     Soldatprovsmärke 2016    Soldatprovsmärke-25Årskrans

Övningsterräng: Cirka 30 km runt Kavallerikasern, K1.
Utrustning: Fältuniform, eller liknande klädsel för civila gångare. Dock inga "civila" camouflagekläder.
Medtag även fotvårdsmateriel, vattenflaska, kompletteringsförtäring och ett glatt humör.
Packning: Män 18-47 år: Ryggsäck med minst 12 kg. Övriga bär minst 8 kg.
Övrigt: Det kommer att bjudas på enklare förtäring och givetvis vätska.
Kompletterande information: Kommer att sändas till deltagarna senast 29 maj före starten.

 

Soldatprovet genomförs förstås med vid tillfället rådande förbehåll i förhållande till Folkhällsomyndightens riktlinjer!

 

I anmälan nedan måste du ange (minst) Närmast anhörig1
och kanske även Närmast anhörig2,
för utifall någon olycka skulle hända.


Personnummer
Ditt svar *:
Telefonnummer där vi kan nå dig
Ditt svar *:
Är du medlem i någon förening? I så fall vilken
Ditt svar :
Jag är berättigad till årskrans, år
Ditt svar :
Övrig kommentar (specialkost etc)
Ditt svar :

Närmast anhörig1: För- och Efternamn
Ditt svar *:
Närmast anhörig1: Telefonnummer
Ditt svar *:
Närmast anhörig1: Relation
Ditt svar *:
Närmast anhörig1: E-postadress
Ditt svar :

Närmast anhörig2: För- och Efternamn
Ditt svar :
Närmast anhörig2: Telefonnummer
Ditt svar :
Närmast anhörig2: Relation
Ditt svar :
Närmast anhörig2: E-postadress
Ditt svar :

 

Dela det här: